Clannad Wiki tiếng Việt
Advertisement
Student Council

Buổi họp của hội đồng học sinh.

Hội đồng học sinh (生徒会, Seitokai?) chính là bộ phận quản lý học sinh tại trường cao trung Hikarizaka. Thành viên của hội đồng học sinh được chọn thông qua việc bầu cử của những học sinh trong trường. Hội đồng học sinh có liên quan đến rất nhiều hoạt động ở trong trường, điển hình nhất là việc thành lập một câu lạc bộ nào đó cũng phải thông qua bộ phận này. Trong đoạn đầu của Clannad, hội đồng học sinh đã cấm Nagisa tuyển thành viên cho câu lạc bộ kịch vì câu lạc bộ đã chính thức bị giải tán từ lâu (lúc đó Nagisa cũng không đủ số thành viên tối thiểu để có thể thiết lập lại câu lạc bộ kịch) nên nó không được phép có bất cứ hoạt động nào cả. Khi câu lạc bộ kịch cuối cùng cũng có đủ thành viên và đồng ý với câu lạc bộ hợp xướng để Toshio Koumura cùng làm cố vấn của hai câu lạc bộ, tuy nhiên hội đồng học sinh đã không chấp thuận việc Koumura cùng làm cố vấn cho cả hai câu lạc bộ vì từ trước đến giờ chưa hề có tiền lệ hai câu lạc bộ cùng có một cố vấn. Trong tập 17, Yukine nhận xét về những thành viên trong hội đồng học sinh rằng họ rất tận tụy trong công việc nhưng lại quá cứng nhắc. Sau khi Tomoyo được lựa chọn trở thành chủ tịch hội đồng học sinh trong tập 18, cuối cùng thì hội đồng học sinh cũng nhất trí đồng ý cho Koumura trở thành cố vấn cho cả hai câu lạc bộ kịch và hợp xướng, đồng thời cho phép họ được tự do tổ chức hoạt động.

Những thành viên xuất hiện trong loạt phim[]

  • Tomoyo Sakagami (Chủ tịch)
  • Yuji Suehara (Phó chủ tịch)

Thông tin khác[]

Misae Sagara là nữ chủ tịch đầu tiên của hội đồng học sinh.

Advertisement