Clannad Wiki tiếng Việt
Advertisement
Nagisa acting

Nagisa (Nagisa?) là bài hát thứ 5 trong đĩa nhạc đầu tiên của album Clannad Original Soundtrack, được phát hành vào ngày 13 tháng 8 năm 2004. Đây được coi là bài hát chủ đề của Nagisa Furakawa.

Nguyên tác của bài hát là bài Đại gia đình Dango - vốn được dùng làm nguyên tác của nhiều bài hát khác, ví dụ như Nagisa: Chia tay ở Chân đồi (Parting at the Foot of the Hill) hay Small Palms (Bàn tay bé nhỏ).

Advertisement