Clannad Wiki tiếng Việt
Advertisement

Đây là danh sách tất cả các nhân vật trong Clannad, bao gồm cả tiểu thuyết, anime, Clannad ~Hậu truyện~ và các tác phẩm liên quan.

Các nhân vật được chia thành nhóm theo tầm quan trọng của vai diễn trong sê-ri. Để xem thông tin chi tiết nhân vật, chỉ cần nhấp vào nhân vật.

Nhân vật chính[]

Nhân vật phụ[]

Nhân vật hỗ trợ[]

Các nhân vật khác[]

Các đội nhóm[]

Advertisement