FANDOM


Favicon.ico(kích thước tập tin: 1 kB, kiểu MIME: image/vnd.microsoft.icon)

The favicon of the wiki. For more information, please visit the favicon help page.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:49, ngày 28 tháng 9 năm 2016 (1 kB)Kadogawa Hokaze (tường | đóng góp)
03:39, ngày 19 tháng 1 năm 2012 (1 kB)Herostars (tường | đóng góp)
06:05, ngày 26 tháng 11 năm 2011 (1 kB)Uberfuzzy (tường | đóng góp)updated blue Wikia W favicon, see Help:Favicon