FANDOM


Wiki-background (original file)‎ (250 × 103 điểm ảnh, kích thước tập tin: 25 kB, kiểu MIME: image/png)

The background of the wiki. To add a background, please use the theme designer.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thành viên:HsKaito

    This is your user page. Please edit this page to tell the community about yourself! My favorite…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:33, ngày 28 tháng 9 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:33, ngày 28 tháng 9 năm 2016250 × 103 (25 kB)Kadogawa Hokaze (tường | đóng góp)
15:24, ngày 6 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:24, ngày 6 tháng 1 năm 20161.920 × 1.440 (149 kB)VuLinhAssassin (tường | đóng góp)
15:20, ngày 6 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:20, ngày 6 tháng 1 năm 20161.280 × 960 (149 kB)VuLinhAssassin (tường | đóng góp)
13:10, ngày 5 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:10, ngày 5 tháng 1 năm 20161.920 × 1.080 (149 kB)VuLinhAssassin (tường | đóng góp)
19:44, ngày 27 tháng 7 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 19:44, ngày 27 tháng 7 năm 2012400 × 250 (132 kB)Shieru-chan (tường | đóng góp)
16:01, ngày 5 tháng 2 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:01, ngày 5 tháng 2 năm 2012300 × 300 (24 kB)HsKaito (tường | đóng góp)
02:39, ngày 19 tháng 1 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:39, ngày 19 tháng 1 năm 201250 × 50 (12 kB)Herostars (tường | đóng góp)

Đặc tính hình